top of page

Jak używać w odnośnikach mailto

Protokół mailto pozwala utworzyć odnośniki za pomocą których można rozpocząć tworzenie wiadomości email w używanym przez nas programie pocztowym, co ciekawe Firefox umożliwia również taką konfigurację, by móc skorzystać z Gmaila.

Każdy z nas używał lub będzie używał „mailto” i zapisanie odnośnika tylko do jednego odbiorcy jest bardzo proste, choć sam protokół daje dużo większe możliwości. Składnia mailto pozwala tworzyć odnośniki z wieloma odbiorcami, z wykorzystaniem pól cc (dw) oraz bcc (udw), ba można nawet dodać tytuł oraz samą wiadomość.

Ważne, żeby spacje zapisywać jako %20 a znaki końca lini jako: %0A.

Poprawność budowanego odnośnika można łatwo przetestować, wklejając go do paska adresu w przeglądarce i próbując go użyć.

Najważniejsze właściwości mailto

1. wysyłanie do pojedynczego odbiorcy

<a href="mailto:obama@whitehouse.gov">

2. wysyłanie do więcej niż jednego odbiorcy (adresy oddzielamy przecinkiem)

<a href="mailto:obama@whitehouse.gov,michelle@whitehouse.gov">

3. wysyłanie z wykorzystaniem pól cc (do wiadomości) oraz bcc (ukryte do wiadomości)

<a href="mailto:obama@whitehouse.gov?cc=michelle@whitehouse.gov&bcc=joe@whitehouse.gov">

4. wysyłanie do pojedynczego odbiorcy wraz z ustawieniem tytułu „Gratulacje dla Ciebie”

<a href="mailto:obama@whitehouse.gov?subject=Gratulacje%20dla%20Ciebie">

5. wysyłanie do pojedynczego odbiorcy wraz z ustawieniem tytułu „Gratulacje dla Ciebie” oraz wybraną przez nas treścią

<a href="mailto:obama@whitehouse.gov?subject=Gratulacje%20dla%20Ciebie&body=Enjoy%20your%20stay%0ARegards%20">

Oczywiście można używać różnych kombinacji podanych parametrów, należy tylko pamiętać, żeby użyć tylko jednego znaku zapytania.

dokumentacja RFC The mailto URL scheme

Wpis jest kopią: How to Use the Mailto Syntax – Examples z Digital Inspiration autorstwa Amit Agarwal

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page